WYSIWYG Web Builder
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Konatelia:
Identifikačné údaje
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
LIA, s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici oddiel: Sro,  vložka číslo: 39798/S
Spoločnosť s ručením obmedzeným
962 25 Stará Huta 101
Ing. Vladimír Foff, PhD.
Bc. Miroslava Foffová
44540256
2022731139
SK2022731139
Predmet činnosti podľa OR SR:
Predmet praktickej činnosti:
Základné informácie o spoločnosti
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve,
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
vydavateľská činnosť,
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ,
fotografické služby.
Oblasť lesné semenárstvo a škôlkárstvo:
zber semien a plodov ihličnatých a listnatých lesných drevín,
spracovanie semennej suroviny (lúštenie a čistenie semien),
predsejbová príprava semien,
chemická a biologická ochrana semien pred patogénmi,
apikovanie chemických prápravkov pre ochranu rastlín v lesníctve,
pestovanie semenáčikov a sadeníc na zalesňovanie,
štepenie a vrúbľovanie lesných drevín pre semenné sady,
projekcia semenných sadov a klonových archívov,
obchod s lesným reprodukčným materiálom.
Oblasť informačné systémy:
tvorba, získavanie a dokumentovanie dát,
analýza, štatistické a grafické spracovanie dát,
návrh architektúry informačných systémov,
vývoj informačných systémov.
Oblasť informačné systémy:
textové súbory (MS Word, OpenOffice Writer, neformátované texty),
databázy (desktopové relačné systémy) a tabuľky (tabuľkové procesory),
vektorová grafika, geografické informačné systémy,
rastrová grafika,
tvorba prezentácií (MS PowerPoint, OpenOffice Impress),
hypertextové dokumenty a digitálne manulály.
Oblasť publikačná činnosť:
tvorba a spracovanie učebných textov (skript),
publikovanie vedeckých článkov,
publikovanie článkov pre prax,
vydávanie informačných letákov,
tvorba posterov a konferenčných materiálov.
Ocenenia:
Osvedčenia, oprávnenia:
OSO PO 2020
Osvedčenie ÚKSÚP
Oprávnenie vydávať
rastlinné pasy
OSO PO 2009
Certifikát 2015
Certifikár 2016
Certifikát 2014