Obchodné meno: 
LIA, s.r.o. , 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline oddiel: Sro,  vložka číslo: 50578/L
 
Sídlo:
ČSA 396/13, 033 01 Liptovský Hrádok, Prevádzka: 962 25 Stará Huta 101
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Konateľ: 
Ing. Vladimír Foff, PhD.
 
Identifikačné údaje:

IČO: 44 540 256          DIČ: 2022731139         IČ DPH: SK2022731139
 
Predmet činnosti podľa OR SR:
> poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
> poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
> kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
> (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
> sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
> sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
> služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
> vydavateľská činnosť
> vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
> organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 
Predmet praktickej činnosti
 
Oblasť lesné semenárstvo a škôlkárstvo:
> zber semien a plodov ihličnatých a listnatých lesných drevín,
> spracovanie semennej suroviny (lúštenie a čistenie semien),
> predsejbová príprava semien,
> chemická a biologická ochrana semien pred patogénmi,
> apikovanie chemických prápravkov pre ochranu rastlín v lesníctve,
> pestovanie semenáčikov a sadeníc na zalesňovanie,
> štepenie a vrúbľovanie lesných drevín pre semenné sady,
> projekcia semenných sadov a klonových archívov,
> obchod s lesným reprodukčným materiálom.

 
Oblasť informačné systémy:
> tvorba, získavanie a dokumentovanie dát,
> analýza, štatistické a grafické spracovanie dát,
> návrh architektúry informačných systémov,
> vývoj informačných systémov.
 
Oblasť spracovanie dátových súborov a dokumentov:
> textové súbory (MS Word, OpenOffice Writer, neformátované texty),
> databázy (desktopové relačné systémy) a tabuľky (tabuľkové procesory),
> vektorová grafika, geografické informačné systémy,
> rastrová grafika,
> tvorba prezentácií (MS PowerPoint, OpenOffice Impress),
> hypertextové dokumenty a digitálne manulály.
 
Oblasť publikačná činnosť:
> tvorba a spracovanie učebných textov (skript),
> publikovanie vedeckých článkov,
> publikovanie článkov pre prax,
> vydávanie informačných letákov,
> tvorba posterov a konferenčných materiálov.

CSS Tabbed Menus Css3Menu.com

© LIA, s.r.o. 2012, všetky práva vyhradené
O firme
VisualLightBox Gallery