WYSIWYG Web Builder
Informatika v oblasti lesníctva
Spracovanie a analýza dát
Informačné systémy
Databázové systémy
Tabuľkové procesory
Optimalizácia relačných modelov
Popisná štatistika
Korelačná a regresná analýza
Testovanie skupín
Viacfaktorová analýza
Grafické spracovanie výsledkov
Kde sme mali aktivity:
šľachtenie a pestovanie lesov
ochrana lesov
fytokaranténa
obchod s drevom
poľovníctvo
včelárstvo
Informácia, ktorú máte, nie je tá, ktorú práve chcete.
Informácia, ktorú chcete, nie je tá, ktorú potrebujete.
Informácia, ktorú potrebujete, nie je tá, ktorú môžete získať.
Informácia, ktorú môžete získať, stojí viac, ako môžete zaplatiť.
Axiómy