WYSIWYG Web Builder
Vytvorené informačné systémy
FDM WIN
LRM WIN
KCHSK WIN
MERCATOR WIN
DRAZBY WIN
PROSAD WIN
SKOLA WIN
MATKY WIN
REGISTER WIN
SPZ WIN
PROBE WIN
FRM WIN
SPEDITER WIN
EXPERT WIN
PROBE DOS
SKOLKA WIN
LOS WIN
VS DAT DOS
SEMDAT DOS
SEMKON DOS
PROSAD DOS
ZDROJE WIN
MANAGER WIN
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Popis:
1991
MS DOS
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Slovensko, Česká republika
Rok:
1992
Operačný systém:
MS DOS
Užívatelia:
Slovensko, Česká republika
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1993
Operačný systém:
MS DOS
Užívatelia:
Slovensko, Česká republika
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1994
Operačný systém:
MS DOS
Užívatelia:
Slovensko, Česká republika
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1995
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko, Česká republika
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1995
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1995
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1996
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Rok:
1996
Operačný systém:
MS DOS
Užívatelia:
Nemecko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Windows
1998
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Popis:
Slovensko, Česká republika
Užívatelia:
Operačný systém:
Rok:
1997
Windows
Rok:
2001
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Windows
1999
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Slovensko, Nemecko, Poľsko, Švédsko,
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Popis:
Slovensko
Užívatelia:
Operačný systém:
Rok:
1999
Windows
Rok:
2008
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Srbsko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Windows
2007
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Nemecko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Popis:
Slovensko
Užívatelia:
Operačný systém:
Rok:
2005
Windows
Rok:
2011
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Windows
2009
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Popis:
Srbsko
Užívatelia:
Operačný systém:
Rok:
2008
Windows
Rok:
2013
Operačný systém:
Windows
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Windows
2012
Rok:
Operačný systém:
Užívatelia:
Slovensko
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.
Systém pre spracovanie údajov pri internetovom predaji dreva formou aukcií.
Popis:
Slovensko
Užívatelia:
Operačný systém:
Rok:
2012
Windows
Rakúsko, Chorvátsko
SEMKON WIN
Rok:
1993
Operačný systém:
MS DOS
Užívatelia:
Slovensko, Česká republika
Popis:
Evidencia výberových stromov a klonov pre zakladanie semen- ných sadov lesných drevín.